Uvedenie nového produktu

Nový produkt je v zdravej firme súčasť života. Uvedenie produktu na trh ovplyvňuje jeho predajnosť a teda úspešnosť. Deň „D“ nie je prvým dňom výrobku ale zavŕšením dní vývoja a príprav. Aj inovácia úspešného je možná cesta k novému. Pomáhame vybrať produkt, zorganizovať jeho výrobu a pripraviť komunikačnú stratégiu na trhu.

Propagácia a reklama

Výroky o posledných Fordových dolároch investovaných do reklamy sú chronicky známe. Niektoré služby, produkty alebo firmy reklamu vôbec nepotrebujú. Iné sú na dobrej reklame závislé. Našim klientom spracujeme reklamné činnosti od návrhu stratégie cez výrobu reklamných nosičov, prípravu výstavných prezentácii až po dodávku reklamných predmetov. Internetová reklama nám nie je nijako vzdialená.

Revízia interných procesov

To, čo fungovalo dobre pred pár rokmi už dnes nemusí stačiť. Revidujeme funkčnosť vnútra firmy a pomôžeme nájsť miesto pre zlepšenie v interných procesoch. Odbremeníme pracovníkov od zbytočností. Zavedieme také úpravy, aby mali prínos pre výkonných pracovníkov aj manažment. Aj obchodní partneri by mali pocítiť, že vo Vašej firme veci fungujú.

Motivácia a budovanie tímu

Motivácia pracovníkov nie je konštanta. Reagovať na zmeny v kolektíve alebo na trhu je potrebné skôr ako to bude nevyhnutné. Chceme, aby tretina života, ktorú ľudia trávia v práci nebola pre nich stresujúca. Pomôžeme zladiť tím pracovníkov, tak ako v orchestri môžu úplne odlišné nástroje tvoriť harmóniu.

Podpora predaja

Cena nie je jediným faktorom predajnosti. Hľadáme také prvky, ktoré podporia predaj a urobia firmu nášho klienta atraktívnou. Prostriedky investované do podpory predaja sú kľúčovou investíciou, a nemusí ísť vždy len o peňažné vyjadrenie. Predaj vďaka odporúčaniu a opakovaný nákup po dobrej skúsenosti je „rodinné striebro“ dobrej firmy. My ho nájdeme a dáme mu lesk.