Budovanie firemných pilierov

Pre stabilizovanie a rovnovážne fungovanie firmy prezentujeme „Prax budovania pilierov“. Stavbu začíname na Skúsenostiach, Personále a Technickom vybavení. Naučíme klienta ako si postaviť piliere v skupine Produkt a Odberateľ. Ďalším stupňom je zastrešenie pomocou Financií, Marketingu a Práva. Corporate Identity dotvára celú stavbu.

Prípadové štúdie

Šikovný sa učí na skúsenostiach druhých. Pomocou prípadových štúdií z existencie iných firiem priblížime záujemcom možné spôsoby a riešenia. Niekedy zaberie „Guerilla marketing“, niekedy treba vsadiť na masívnu kampaň a niekedy stačí otočiť písmeno v logu produktu. V každom prípade nám ide o prezentáciu a použitie možností, ktoré už niekde zožali úspech.

Školenia pracovníkov

Školenia predajného tímu a manažmentu sú súčasťou rozvoja ale aj motivácie. Pripravíme školenie „ušité na mieru“ alebo použijeme osvedčené postupy. Od asistentky predaja po vyšší manažment, pre každého nájdeme niečo nové - niečo na zvýšenie kompetentnosti. V príprave školení sa dôrazne venujeme skúsenostiam z praxe. Vyhýbame sa cudzím slovám a zameriavame sa na jednoduchosť a prirodzenosť uvažovania.

Coaching

Vedenie predajcov v teréne, sledovanie predností a nedostatkov, učenie príkladom, zvýraznenie predností osoby predajcu. To všetko sú body, na ktorých staviame kaučovanie. Skúsenosť nás učí, že najlepším učiteľom je skúsenosť. Učíme predajcu v teréne ako sa veci dajú, necháme ho zažiť vlastné zlepšenie. Dobrý pocit z malých zlepšení funguje ako motivácia. Spojenie mladíckej dravosti so skúsenosťami je recept na profesný rast.

Zákaznícke plánovanie

Aj plán sa dá rozmeniť na drobné. Každá plánovaná hodnota sa dá odôvodniť. Plán tvoríme s klientom, tak aby bol reálny ale motivujúci. Dobré zákaznícke plánovanie predpokladá dobrú štruktúru zákazníkov, dodávateľov a predajných kanálov. Zohľadňujeme špecifiká produktu a trhu. Na základe plánu predaja upravujeme plány výroby, údržby, personálu a ostatných častí podniku.