Pokles tržieb

Ponúkame riešenia v prípade poklesu tržieb. Snahou je minimalizovať straty. Možnosti využívame podľa charakteru činnosti klienta. Minimalizácia nákladov je len prvý krok. Pomáhame pracovať efektívne. Sústredíme sa na získanie nových obchodných príležitostí – vrátane zahraničných.

Efektivita procesov

Aj v zdravej firme sa vyskytujú potiaže. Mnohokrát je brzdou neefektívne prepojenie jej (inak zdravých) častí. Preštudujeme štruktúru procesov, vyhodnotíme ich efektivitu, navrhneme zmeny. Chceme minimalizovať prestoje v informačných aj materiálových tokoch. Optimalizujeme zásoby a znížime tlak na potrebu financií.

Efektivita komunikácie

Komunikácia tiež tvorí náklady. Neobmedzujeme sa len na vnímanie faktúr za telefón. Aj pracovná porada „niekedy viac stojí ako zarobí“. Navrhneme systém porád, reportov a firemnej komunikácie s ohľadom na efektivitu a funkčnosť. Preveríme oprávnenosť nákladov na telekomunikácie.

Fluktuácia

V prvom rade v spolupráci s personálnymi špecialistami pomôžeme klientovi vybrať vhodných pracovníkov. Pokiaľ je to potrebné, skúmame dôvody fluktuácie a navrhujeme spôsob ich minimalizácie. Osobitný dôraz kladieme na predajcov a asistenciu. Krízu vo firme môžu riešiť jedine ľudia, chceme zabrániť, aby ju prehĺbili.

Výška nákladov

Vysoké náklady sú často bremenom kvôli chýbajúcemu vyjednávaniu s dodávateľmi. Inokedy môžu vznikať nevhodným technickým vybavením, plytvaním alebo len zvykom. Odhaľujeme medzery, hľadáme priestor na úspory. Šetrenie nenecháme znášať len vlastným ľuďom – svoj podiel „odnesú“ dodávatelia, organizačná štruktúra aj technika.