Partnerstvo
s nami lebo...


 • vďaka osobitnému prístupu ku každému partnerovi a projektu je možné zapojiť odborníkov z viacerých oblastí súčasne – napr. obchod, financie, marketing, informačné technológie..
 • sme si vedomí, že poradenské služby potrebujú hlavne spoločnosti v období útlmu a neradi investujú do nehmotných produktov, preto aj ceny za naše služby ladíme podľa zákazníka, projektu a očakávaného prínosu
 • pri vypracovaní cenovej ponuky vychádzame z týchto orientačných cien:
 • Všeobecné poradenstvo

  v oblasti obchodu, obchodných a podnikateľských stratégií a marketingu

  od 30€

  hod.

  Vypracovanie

  podnikateľských zámerov, podnikateľských plánov

  od 300€

  podľa požadovaného rozsahu

  Vypracovanie

  podnikateľských stratégií a analýz

  od 500€

  podľa rozsahu a problematiky

  Krízový
  manažment

  Vývoj na trhu, správanie zákazníkov, vlastné chyby alebo hoci aj počasie – to všetko (a nie len to) môže uvrhnúť firmu do krízy. Možným postupom je zapojenie externého poradcu do jej riešenia.

  Viac info

  Rozvojový
  manažment

  Firma narástla a stagnuje. Prešľapuje na mieste a konkurenti ju predbiehajú. Vlastní pracovníci nemajú motiváciu. Predaj ide zotrvačnosťou.. Nechajte si navrhnúť rozvoj a rast.

  Viac info

  Operatívny
  manažment

  Racionálne postupy, zjednodušenie procesov, dobré narábanie s informáciami a číslami, to všetko sme už niekde uplatnili. Teraz môžeme aj u vás.

  Viac info

  Nadstavbové
  produkty

  Môže ísť o krátkodobé poradenstvo alebo postupné „prekopanie“ činností. Aj v prípade nadstavbových produktov ide hlavne o využitie nástrojov, s ktorými sa klient ešte nestretol, alebo ich sám nevie aplikovať.

  Viac info

  Revitalizácia

  Obdobie ťažkostí firmy je prirodzeným javom v trhovom prostredí. Úlohou vedenia spoločnosti je zabezpečiť, aby toto obdobie nebolo poslednou fázou životného cyklu firmy – vyhnúť sa konkurzu.

  Viac info

  Služby na diaľku

  Nie je nič výnimočné viesť komunikáciu prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov. Používame skype, whatsApp, mesenger, Telegram, Signal... Uprednostňujeme osobný kontakt, ale netrváme na ňom.

  Viac info

  1

  Deň
  Najkratší projekt

  4

  Roky
  Najdlhší projekt

  16

  Rokov
  v manažmente

  71

  Klientov
  malých i stredných firiem

  Aký je postup spolupráce?

  Začať musí klient. Jednoducho nám napíše alebo zavolá. Urobíme si prvý rozhovor na zoznámenie a oboznámenie sa so základnými potrebami klienta. Buď vedieme telefonické rozhovory až do predloženia ponuky alebo si dohodneme stretnutie. Zadefinujeme kľúčové body ktoré treba riešiť, navrhneme formu a rozsah komunikácie. Nasleduje detailná ponuka. Po akceptovaní ponuky začne spolupráca. Priebežne je vyhodnocovaná.

  Existuje univerzálny recept pre firmy v kríze?

  Možno. Ale nič univerzálne nie je dokonalé. Vždy sa snažíme "ušiť riešenie na mieru". Práve preto počúvame čo hovorí náš klient. Zohľadňujeme jeho situáciu, charakter firmy a postoje pracovníkov. Samozrejme, niektoré princípy sú nemenné, ale našou prednosťou je práve individuálny prístup a individuálne riešenie.

  Špecializujete sa na firmy z nejakej oblasti priemyslu alebo obchodu?

  Naši klienti sú z rôznych oblastí. Ich problémy totiž nie sú primárne spôsobené oblasťou pôsobenia ale spôsobom vedenia firmy, organizáciou činností, vedením komunikácie, narábaním s informáciami a podobne. Preto máme čo povedať výrobnej firme, farme, obchodnej spoločnosti alebo poskytovateľovi služieb.

  Napíšte nám správu