Partnerstvo s nami, lebo...

vďaka osobitnému prístupu ku každému partnerovi a projektu je možné zapojiť odborníkov z viacerých oblastí súčasne – napr. obchod, financie, marketing, informačné technológie...

sme si vedomí, že poradenské služby potrebujú hlavne spoločnosti v období útlmu a neradi investujú do nehmotných produktov, preto aj ceny za naše služby ladíme podľa zákazníka, projektu a očakávaného prínosu

pri vypracovaní cenovej ponuky vychádzame z týchto orientačných cien:

Všeobecné poradenstvo v oblasti obchodu, obchodných a podnikateľských stratégií a marketingu 30-80 EUR/hod.

Vypracovanie podnikateľských zámerov, podnikateľských plánov od 300 EUR podľa požadovaného rozsahu

Vypracovanie podnikateľských stratégií a analýz od 500 do 5000 EUR podľa rozsahu a problematiky

Návrh a realizácia webovej prezentácie – internetovej stránky od 300 EUR podľa rozsahu a funkcionality

Návrh propagačných materiálov, grafické práce od 20 EUR/hod

Ostatné podľa potrieb a následnej dohody.